Saistību atruna

1. Soho.lv publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs un tā nevar tikt uzskatīta par piedāvājumu pārdot, izsniegt vai pirkt kādu no produktiem vai pakalpojumiem.

2.  Administrācija cenšas, lai portālā publicētā informācija būtu patiesa, taču mēs negarantējam un neuzņemamies atbildību par iespējamām kļūdām vai informācijas nepilnīgumu, kā arī iespējamām sekām, ko varētu radīt šīs informācijas izmantošana.3. Šeit publiskotā informācija ir sagatavota, balstoties uz brīvi pieejamiem informācijas avotiem (open source), kas uzskatāmi par patiesiem, taču tas nav ticis speciāli pārbaudīts.

4. Trešo pušu produktu un pakalpojumu cenas var neatspoguļot nosacījumus, kas tiek piemēroti jauniem darījumiem brīdī, kad to aplūko vietnes apmeklētājs. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par cenas pārbaudi pirms katra darījuma veikšanas.

5. Mēs neatbildam par trešo pušu pakalpojumiem, produktiem vai trešo pušu vietņu apmeklēšanu. Noklikšķinot uz kāda linka – teksta vai attēla saites, jūs varat nokļūt trešo pušu vietnēs, kur ir spēkā citi nosacījumi un privātuma politika

6. Šeit ievietotā informācija ir paredzēta privātām, nekomerciālām vajadzībām. Jūs varat izmantot to personīgai lietošanai, taču soho.lv ievietoto ziņu pilnīga vai daļēja izmantošana citās vietnēs vai medijos ir atļauta tikai saņemot soho.lv rakstisku atļauju. Kontaktinformācija ir pieejama sadaļā Kontakti.

7. Mēs neatbildam par sekām, kas varētu rasties jums vai jūsu izmantotajām ierīcēm pēc soho.lv apmeklēšanas. Mēs veicam noteiktus drošības pasākumus, lai nepieļautu vīrusu vai ļaunatūru iemetināšanos soho.lv, taču pilnīgu drošību nevaram garantēt.